ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2564 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2564
27 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
19 มี.ค. 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
04 มี.ค. 2564 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2563