ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม ดาวน์โหลด
15 ส.ค. 2565 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2565
26 พ.ค. 2565 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2565
19 เม.ย. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
07 มี.ค. 2565 การรายงานข้อมูลสำหรับนักลงทุน ประจำปี 2564