สอบถามข้อมูล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์: 02 407 4788
  • อีเมล: essoIR@exxonmobil.com