เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี และแบบฟอร์ม 56-1

2563
การปรับตัวทางธุรกิจกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: วิกฤติและโอกาส

ปี 2563 นับเป็นปีที่โลกต้องเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) นับว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากต่อการดำเนินชีวิตในชุมชนและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผมทราบดีถึงความกังวลและความเหนื่อยยากที่ท่านต้องเผชิญและตระหนักถึงสถานการณ์อันไม่คาดคิด ที่พวกเราต้องมาประสบพบเจอ ถึงกระนั้น พวกเรามีส่วนช่วยให้ธุรกิจฟื้นตัวจากผลกระทบที่การแพร่ระบาดของโรคนี้มีต่ออุตสาหกรรมและบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยเป็นประวัติการณ์และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจได้ พรัอมกับจัดหาพลังงานที่สำคัญให้แก่ประเทศไทย เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจพร้อมทั้งได้มีส่วนให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดนี้ ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ เกิดขึ้นในขณะที่เราต้องคำนึงถึงความระมัดระวังด้านสุขภาพไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบใหม่ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน

เก็บถาวร