ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายอย่างมาก การระบาดของไวรัสทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนและชุมชน ทั้งยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก อย่างไรก็ดีความยากลำบากเหล่านั้นก็ได้ดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของบุคลากรในด้านต่างๆ ออกมา ดังที่เราเห็นได้จากบุคลากรด่านหน้า อาสาสมัครด้านสาธารณสุขที่ทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสอย่างกล้าหาญ วิกฤตโรคระบาดยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ในขณะที่เราเดินหน้าเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์นั้น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ จัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนช่วยเหลือชุมชนที่เราอาศัยอยู่และดำเนินงานตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือการ “เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า”

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้เรายังคงเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ทีมงานของเราได้เรียนรู้และปรับการทำงานโดยอาศัยจุดแข็งของเราในด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน การมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การมีโปรแกรมทางเลือกด้านเวลาและสถานที่ทำงาน รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพโดยรวม นอกจากนี้ ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงของการทำงานที่บ้าน โดยมีตัวช่วยสำคัญคือโครงสร้างด้านไอทีระดับโลกของเรา ในขณะเดียวกัน ก็มีการติดตามดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่บ้าน อย่างทั่วถึง แม้ว่าผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการระบาดใหญ่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิงในประเทศไทย บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีกำไร ในปี 2564 ที่ 4,444 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 12,354 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ เนื่องมาจากประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนที่คล่องตัวของพนักงานและการดำเนินงานของเรา

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2564 ประกอบด้วย:

  • โรงกลั่นน้ำมันศรีราชาสามารถปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปีได้อย่างทันท่วงทีโดยอาศัยความยืดหยุ่นในการเลือกใช้น้ำมันดิบจากแหล่งใหม่ๆ และความมีเสถียรภาพในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งด้านปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ประเมินวิธีการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากแนวโน้มอุปทานส่วนเกินและอัตรากำไรที่ต่ำของสารพาราไซลีน บริษัทฯ จึงตัดสินใจหยุดการผลิตสารพาราไซลีนเป็นการชั่วคราวในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการประเมินสภาวะตลาดและการผลิตสารพาราไซลีน เป็นระยะๆ
  • ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เพิ่มขึ้น จาก 702 แห่ง ณ สิ้นปี 2563 เป็น 731 แห่ง ณ สิ้นปี 2564 ซึ่งนับเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษ ในขณะเดียวกันยังมีการขยายสาขาร้านกาแฟ คอฟฟี่ เจอนี่ (Coffee Journey) ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงบริการให้กับลูกค้า
  • กลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการขายให้กับภาคโรงไฟฟ้าในโอกาสเฉพาะกิจต่างๆ ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจพาณิชยกรรมในปี 2564 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 (ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และกลุ่มลูกค้าในประเทศเพื่อนบ้าน)
  • ธุรกิจน้ำหล่อลื่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ภายใต้ชื่อ โมบิล ซูเปอร์ (Mobil Super™) ที่ช่วยปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ในด้านธุรกิจขนส่งมีการเปิดตัวโปรแกรมระบบบริหาร ฟลีท MobilSM Fleet Care เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการธุรกิจฟลีทด้วยข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับผลการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจห่วงใย และมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของการระบาดใหญ่นี้ ผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบของเงินบริจาค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึง บัตรเติมน้ำมันให้แก่สถาบันทางการแพทย์และองค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ

ผมภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่า เป็นครั้งแรกที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล HR Excellence Awards ประจำปี 2021 จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชีย Human Resources Online สำหรับความเป็นเลิศในด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลแพลทินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องกันเป็นเวลา 12 ปี ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของเราอย่างแท้จริงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว

บริษัทฯ มีประวัติอันยาวนานในการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีผนวกกับความสามารถของพนักงานของเรา บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะสามารถจัดหาพลังงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ พร้อมกับมีแผนรองรับในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศไปพร้อมกัน

ในอนาคต บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของประเทศไทยจากการระบาดใหญ่ โดยการจัดหาพลังงานและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนปณิธานของสังคมต่อนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ใช้พลังงานคาร์บอนต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส เหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากที่สุดเท่าที่เราเคยประสบมา แต่พนักงานของเราก็เผชิญหน้ากับความท้าทายและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์จนประสบความสำเร็จได้ในที่สุด สิ่งนี้ทำให้พวกเราทุกคนที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมั่นใจอย่างมากในแผนการดำเนินงานของเรา บุคลากรของเรา และอนาคตของเรา